نام پروژه:مهندسی و اجرا سازه چوبی دیدبانی فرش گل
زمان اجرا:سال 95
نوع چوب:
مکان:پارک چمران کرج