معماری فقط نوعی فعالیت رویداد یا مجموعه ای از دست سازها نیست حتی هنرصرف هم نیست. معماری برای تمام امور انسانی بنیادی و اساسی است و از همان آغاز تمدن ایجاد شده است چرا که بدون آن امکان بوجود آمدن تمدن یا فرهنگی وجود نداشت. معماری اجتناب ناپذیر جهانی بی پایان و نیاز ابتدایی است . دامنه ی معماری از بدوی ترین شکل سکونت در غارها تا پیچیده ترین نوع ساختمانها را در بر می گیرد.  

style of Western aesthetics in the interior decoration 2 سبک شناسی غربی در دکوراسیون داخلی

  • سبک جرجین

اين سبك برميگردد به پادشاهي جرج در انگلستان بين سالهاي 8771 تا 8111 ميلادي. اين سبكدر اصل از فرهنگ يونان باستان و رم كپي برداري شده است. در اين سبك از آثار هنري كشور چين نيز استفاده ميشود، به عنوان مثال از موتيف هاي چيني و تصاوير گل هاي داوودي و ظروف چيني نيزاستفاده ميشود.رنگهاي اين سبك بيشتر كرم روشن، سرخ، سبز نخودي و آبي تيره ميباشد. در اين سبك در خانههاي بزرگ از نقاشي هاي ديواري استفاده ميشود.اين سبك به واسطه اثاثيه و مبلمان خاص آن معروف است از قبيل پايه هاي مبلمان منحني ، پايه هايي به شكل پاي پرندگان، سنگفرش هايي با استفاده از سنگهاي شكسته و نامنظم، اشياء چوبي كندهكاري شده و ظروف قلمزني شناخته مي شود.منسوجات مورد استفاده در اين سبك مجلل ميباشد. در حقيقت اين سبكي است كه به واسطه آنتزئينات مجلل خانه هاي بزرگ و قصر ها پا به خانه هاي كوچك ميگذارد.در اين سبك از چوب ماهوني استفاده و شومينه هم با مصنوعاتي از جنس فلز ريخته گري شده تزئين ميگردد.

  • سبك ماوريك(Maverick style)

اين سبك در حقيقت نوعي سبك مدرن است كه البته كمي نسبت به سبك مدرن عجيب ، غيرمعمول و مبتكرانه تر است. اين سبك از اين فلسفه ناشي ميشود كه جوانان نسبت به مسن تر ها كمتربه چارچوبهاي محدود كننده مقيد هستند.در اين سبك رنگها و اجزاء ميتوانند برخلاف حالت نرمال و معمول با يكديگر تركيب و استفاده شوند.

 

  • سبک پیشرفته (High-tech style)

اين سبك شاخه اي از سبك مدرن است كه در آن پرداختن به جزئيات لوازم و اثاثيه اهميت دارد و پيچها ،چرخ ها و پرچ ها هويدا هستند.در اين سبك لامپ ها بدون اينكه پوششي داشته باشند بكار ميروند. از اجناس پلاستيكي، شيشه اي،فلزي و چوبي در جاهاي مختلفي استفاده ميشود. از پارچه هاي فوق العاده ساده استفاده ميگردد.رنگهاي مورد استفاده در اين سبك بيشتر خاكستري كمرنگ، سفيد و مقداركمي سياه ميباشد.

style of Western aesthetics in the interior decoration 3 سبک شناسی غربی در دکوراسیون داخلی

  • سبک کشورهای اروپایی((European Country Style

اين سبك تركيب سبك دو كشور انگلستان و فرانسه ميباشد، كه البته به سبك  French provincialنیز معروف است. در اين سبك از نقوش گياهان بخصوص شكوفه گيلاس استفاده ميشود.استفاده از چوب درختان گيلاس، بلوط و ماهوني در اين سبك مرسوم است.رنگها بيشتر روشن و بعضي وقتها هم از رنگهاي پر تلائلو همچون رنگ جواهرات استفاده ميشود.استفاده از اثاثيه سبك قرن 81 در اين سبك مرسوم ميباشد. از پارچه چيت به شكل موجدار براي پرده استفاده ميگردد. از گل و گياه هم در محيط خانه در تطابق و هماهنگي با رنگ ديوارها نيزاستفاده ميگردد.استفاده از پارچه هاي پنبه اي نيز معمول است. در فرانسه تزئينات نسبت به انگلستان ظريف ترميباشد. در فرانسه دكوراسيون مبلمان با مهارت با دست رنگ آميزي و با ورقه هاي طلايي و نقره اي تزئين ميشوند.

  • سبک کشورهای امریکایی ((American country style

اين سبك به خانه هاي واقع در مزارع آمريكاي شمالي بين قرون 81 و 81 بر ميگردد. در اين سبك ازلوازم و تزئينات آمريكايي بخصوص لوازم و آثار هنري كه توسط گروهايي مانند شيكر ها (Shaker)  وآميش (Amish) ساخته ميشود ، بهره گرفته ميشود. در اين سبك از لوازم و ظروف دست سازنظير ظروف غذا خوري چوبي و سيني هاي چوبي بعنوان تزئينات استفاده ميگردد.در اين سبك قفسه ها از اشيايي مانند خانه پرندگان، عكسهاي قديمي و سوغاتي ها پر ميشود. در كلهر چيزي كه باعث افتخار خانواده باشد براي ديد همگان در قفسه ها قرار ميگيرد.فضاي سبز در اين سبك نقش مهمي دارد و سعي ميشود كه عناصري از فضاي سبز در داخل خانهبكار رود. بنابراين گلدان ها ، لوازم باغباني آنتيك بعنوان تزئينات داخلي استفاده ميشوند.چون فرهنگ مزرعه داري در اين سبك رواج دارد بنابراين در عناصري مانند كاغذ ديواري و پرده ها ازشكل حيواناتي مانند مرغ و خروس استفاده ميگردد.رنگهاي مورد استفاده در اين سبك شامل قرمز، سفيد، آبي و رنگهاي شادي مانند سبز و همچنينرنگهاي صورتي و بنفش هم استفاده ميشوند.

style of Western aesthetics in the interior decoration 1 سبک شناسی غربی در دکوراسیون داخلی

  • سبک غیر رسمی معاصر (Casual Contemporary style)

در اين سبك به راحتي و آسايش در محيط توجه ميشود،در حقيقت اين سبكي است با تبعيت ازاصول كارماي نيك  (Mantra)  در اين سبك از اثاثيهاي نظير مبلهاي راحتي زياد استفاده ميشود و ضمن در ايجاد فضايي براي گرد هم آمدن خانواده براي تماشاي تلويزون از كنسول ،آباژور و قاليچه هاي نرم نيز استفاده ميگردد.نكته كليدي در اين سبك اينست كه لوازم و اثاثيه را به ترتيبي در محيط چيدمان نماييد كه علاوه برزيبا به نظر آمدن، به جنبه هاي كاربردي آنها نيز توجه شود. همچنين رنگ ها و طرح ها به گونهاي استفاده شوند كه اشخاص در محيط احساس آرامش نمايند.رنگهاي مورد استفاده در اين سبك با تناليته روشن و رنگهاي با درخشش متوسط ميباشد. لوازم وآيتم هاي دكوراتيو در اين سبك بايد به نوعي شخصي بودن محيط را نشان دهند. در حقيقت در اين سبك مي توان آيتم هاي دكوراتيوي را كه داراي تنوع هستند به خوبي در كنار هم قرار داد.رنگها در اين سبك از يك اتحاد و يگانگي خاصي برخوردارند.

  • سبک رسمی معاصر(Formal Contemporary style)

اين سبك ضمن رعايت رسميت ، مدرن بودن را نيز لحاظ ميكند. رنگهاي مورد استفاده در اين سبك بيشتر سياه، سفيد و خاكستري ميباشد.لوازم و اثاثيه آبستره ) انتزاعي( و هنرمندانه ميباشند. اين سبك زياد به دنبال شكوه و جلال نيست. دراين سبك بيشتر از خطوط و زواياي غير منحني، رنگهاي سرد و نقاشي ها و مجسمه هاي آبستره استفاده ميشود.اثاثيه مورد استفاده در اين سبك به سالهاي دهه 8191 تا 8171 بر ميگردد. در اين دوران سبكهاي پاپ و پيشرفته كم كم در حال شكل گيري بود.در لوازم اين سبك از چوب ، فورميكا، فلز و نقره براق و همچنين شيشه استفاده ميگردد.

  • سیک رومانتیک غیر رسمی(Casual Romantic style)

اين سبك مدت زمان زيادي نيست كه مطرح شده. در اين سبك مواردي همچون دنج بودن، رويايي بودن و راحت بودن اهميت زيادي دارد. ايجاد محيطي كه بيشتر مورد استقبال زنان است و اتاقي كه به شكل رومانتيك و راحت چيدمان شده باشد.استفاده از منسوجات سبك و نرم و رنگهاي زنده و روشن در اين سبك مرسوم است. شكوه و جلال درلوازم در عين ساده بودن آنها قابل مشاهده است. استفاده از پارچه هاي ساده ، گل هاي تازه و نقاشيهاي ساده از نشانه هاي اين سبك است.در اين سبك لوازم دكوراتيو به شيوه جالبي رنگ و تزئين ميشوند.در اين سبك مي توان از كمال گرايي تا تنوع طلبي در خصوص دكوراسيون پيش رفت. اين سبك مناسب اشخاصي است كه ضمن بودجه كم تمايل دارند كه محيط زندگي آنان نسبت به بقيه متفاوت به نظر برسد.