استفاده از دکوری های چوبی بر روی دیوار، فضای دیوار داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد و تنوع بصری فضا را افزایش می دهد.

خالی نگذاشتن دیوار ها و هویت دادن به آن ها با استفاده از تزیینات متنوع می تواند به ایجاد فضایی دنج و آرامش بخش کمک کند.

در این قسمت نمونه هایی از طراحی ها و ایده های مختلف اجرا شده بر روی دیوار آورده شده که بسیاری از این ایده ها را می توان به راحتی در خانه اجرا کرد.

continents shapes wood wall art ideas 600x469 دکوری چوبی بر روی دیوار

map of america wood decoration for sale 600x600 دکوری چوبی بر روی دیوار

mountain range painted in sunset hues wood decoration for wall 600x424 دکوری چوبی بر روی دیوار

octopus oscillating panels wood art 600x600 دکوری چوبی بر روی دیوار

multicoloured triangle reclaimed wood wall art 600x801 دکوری چوبی بر روی دیوار

triptych series of patterns carved wall art 600x1360 دکوری چوبی بر روی دیوار