کاشی ها فواید زیادی در حمام دارند ، آنها رنگ ها را به ارمغان می آورند ،انعطاف پذیر هستند، راحت تمیز می شوند و یک ظاهر پیچیده به فضای شما می دهند . یکی از راه های متمایز در انتخاب کاشی حمام و سرویس نسبت به با سایر روش های کاشی زدن ، این است که از کاشی های یکسان برای کف و دیوارها استفاده می کنند . این کار یک ظاهر منسجم به کار داده و با استفاده از رنگ های روشن ظاهری جسورانه و برجسته به دست می دهد. در اینجا چندین مثال از استفاده کاشی های یکسان برای دیوار و کف موجود است .

در انتخاب کاشی حمام و سرویس نه تنها از کاشی های سبز رنگ الگودار به صورت یک شکل در کف و دیوارها استفاده شده بلکه در سقف نیز از همین کاشی ها استفاده گردیده است .

bathroom1 چند ایده در انتخاب کاشی حمام و سرویس بهداشتی

کاشی های آبی و سفیدی که روی کف و دیوار را پوشانده اند، به محیط سرزندگی و رنگ اضافه می کنند .

bathroom2 چند ایده در انتخاب کاشی حمام و سرویس بهداشتی

کاشی های کوچک ، مربعی و آبی پررنگ زمین و دیوارهای حمام یک خانه که برای یک خانواده است را می پوشاند .

bathroom3 چند ایده در انتخاب کاشی حمام و سرویس بهداشتی

کاشی های کوچک مربعی به رنگ سیاه و سفید که به شکل تصادفی کنار هم قرار گرفت اند ظاهری نقطه نقطه شکل دارند که دیوارها و کف را پوشانده است .

bathroom4 چند ایده در انتخاب کاشی حمام و سرویس بهداشتی

انتخاب کاشی حمام و سرویس به رنگ سفید و بنفش کوچک بر روی زمین و دیوارهای این حمام روشن باعت گردیده  و یک افکت پیکسلی ایجاد کرده اند .

bathroom5 چند ایده در انتخاب کاشی حمام و سرویس بهداشتی

کاشی های خاکستری که در کف و دیوارهای این حمام استفاده شده یک فضای آرام و خنثی به دست می دهد.